Værd at vide 2016-10-17T09:28:30+00:00

VÆRD AT VIDE

Er der bivirkninger ved kiropraktisk behandling?
Ved enhver effektiv behandling er der bivirkninger. Ved kiropraktisk behandling kan der være både negative og positive bivirkninger. Ømhed og træthed er de mest almindelige negative bivirkninger ved kiropraktisk behandling. Meget sjældent kan forbigående bivirkninger som svimmelhed og kvalme forekomme. I en nyere svensk undersøgelse fandt man, at hver fjerde patient oplevede positive reaktioner på manipulation som f. eks lettere åndedræt, bedre syn eller hørelse, bedre fordøjelse og positive forandringer i hjerterytme og blodtryk. Dette er helt i overensstemmelse med de erfaringer, kiropraktorerne gør sig i klinikken – vi kalder dem for positive bivirkninger eller sidegevinster ved kiropraktisk manipulation. Ny forskning viser, at alvorlige komplikationer i forbindelse med kiropraktisk manipulation forekommer yderst sjældent. Risikoen skal ses i forhold til det oftest brugte alternativ, smertestillende medicin, hvor risikoen for alvorlige komplikationer er mange tusinde gange større.

Hvorfor siger det knæk?
Når kiropraktoren manipulerer et led, trækkes ledfladerne meget hurtigt nogle få millimeter fra hinanden. Herved opstår et kortvarigt undertryk i leddet, der medfører en kemisk reaktion, som bringer noget af ledvæsken over på gasform. Når leddet skal tilbage til ligevægt igen, opstår en lille gas bobbel og der lyder et knæk. Denne knæklyd har givet liv til mange myter om kiropraktik.

Får man løse led, hvis man får flere behandlinger?
Nej – det er en gammel skrøne. Tværtimod får man genoprettet normal bevægelighed generelt i og omkring de led, som bliver behandlet.

Hvor lang tid tager det, før jeg får det bedre?
Det er desværre vanskeligt at sige. Det kommer først og fremmest an på din diagnose. Dernæst spiller din alder, din grundform, din måde at tackle problemet på mentalt, og hvor længe du har haft problemet, inden du søger hjælp, en vigtig rolle. Hvis du har mulighed for at holde pause fra nogle af de faktorer, som har forvoldt problemet, kan det fremskynde bedring. Det er ofte først muligt at give et foreløbigt svar på, hvor længe sygdomsforløbet eller symptomerne vil vare, efter de første to til tre behandlinger. Man skal huske, at problemet ikke nødvendigvis er løst, fordi smerten forsvinder hurtigt.

Hvis man først én gang har haft ondt i ryggen, er man så yderligere udsat for, at det sker igen?
Ondt i ryggen er det, man kalder en livsstilssygdom. 80 % af alle oplever ondt i ryggen i løbet af livet. Ofte går det over igen – enten med eller uden behandling. Op mod 90 % af alle, der har lidt af rygsmerter, får tilbagefald, hvis de vender tilbage til deres sædvanlige levevis. Hvis man derfor har haft flere tilbagefald med ryggen, kan det være en god idé som forebyggende indsats at opsøge ens kiropraktor med jævne mellemrum i stedet for kun at søge behandling, når skaden er sket. Dette kan dog aldrig erstatte den indsats, man selv kan gøre, ved at holde sig i god form og træne ryggen regelmæssigt.

Hvem kan tåle kiropraktisk behandling?
Alle kan som udgangspunkt tåle kiropraktisk behandling. Behandlingen tilpasses efter alder, størrelse og andre faktorer, som kiropraktoren er uddannet til at identificere efter en grundig sygehistorie og undersøgelse. I få tilfælde vil kiropraktoren slet ikke kunne behandle dig. f. eks. hvis vi opdager, brud, ledskred, infektion, enkelte gigtsygdomme, kræft eller eksempelvis nogle medfødte knogleanomalier. Ligeledes behandler vi ikke, hvis der er neurologiske udfald, som er i forværring. Din kiropraktor er specialist og derfor udannet til at identificere disse tilstande.