Priser 2018-12-23T20:12:19+00:00

PRISER

Kiropraktisk behandling er en del af sundhedsstyrelsen. Kiropraktorerne er idag autoriserede. Det sikrer dig, at kun kiropraktorer, der opfylder de uddannelsesmæssige krav til at blive autoriserede af Sundhedsstyrelsen, har ret til at kalde sig kiropraktorer.

Den Offentlige Sygesikring
yder tilskud til behandling hos kiropraktoren. Det sker nøjagtig som hos lægen ved at patienten kvitterer for behandlingen, ved at vise sygesikringsbeviset ved hver konsultation. Patienten betaler sin andel af regningen til kiropraktoren, der afregner den enkelte patients tilskud direkte med Sygesikringen. Er du medlem af sygesikringen “Danmark” yder denne forening også tilskud til kiropraktisk behandling.

DER KRÆVES INGEN LÆGEHENVISNING FOR TILSKUD

Honorarer og tilskud pr. 1. oktober 2018: Ifølge Landsoverenskomsten mellem
Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Klik her for at se priserne

SYGEFORSIKRING DANMARK

Et medlemskab af ”danmark” kan indrettes efter dit behov. Dækningen kan tilpasses, så den passer til dit liv og giver dig størst mulig tryghed. Sygeforsikringen Danmark tilbyder fire grupper: 1, 2, 5 og Basis-Sygeforsikring alt afhængig af, hvad du som medlem har behov for. Som medlem har man mulighed for at supplere sit medlemskab med en række tilvalgsdækninger.

Hvis du er medlem af gruppe: 1, 2 og 5 får du tilskud til kiropraktor behandlingen. For kiropraktisk behandling udført af autoriseret kiropraktor erstattes efter følgende takster, som omfatter en del af taksterne i overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Dansk Kiropraktor-Forening.

SUNHEDSFORSIKRINGER

Der er megen fokus på sygefravær i mange virksomheder. En del sygefravær skyldes problemer i bevægeapparatet i form af lændesmerter, ischias, nakkesmerter, hovedpine, tennis- og golfalbuer, ”musearm” og skuldersmerter. Både forebyggende og akut behandling kan bidrage til at mindske medarbejdernes gener samt eventuelle fravær. Private virksomheder kan tilbyde medarbejderne fuldt fradragsberettiget behandling hos en kiropraktor. Ordningen bliver heller ikke beskattet hos medarbejderen, og de selvstændige erhvervsdrivende kan få fradrag for deres egne behandlinger. Dette gælder med virkning fra 1. januar 2002. Har du en sundheds- eller hospitalsforsikring gennem dit firma, så dækker denne ofte behandlingsudgifterne hos os. Spørg din chef eller personaleafdeling, om jeres vilkår.

Husk at anmelde dit behov for kiropraktisk behandling hos forsikringen. Klinikken har ydernummer. En lang række fritids-/ulykkesforsikringer dækker udgifter til behandling hos kiropraktoren i forbindelse med en skade. Spørg dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl. Medbringer du skriftlig dokumentation for dækningen, kan vi tilbyde at afregne direkte med forsikringsselskabet