Uddannelser 2016-10-17T09:04:27+00:00

UDDANNELSER

Uddannelse og forskning
Uddannelsen til kiropraktor i Danmark foregår på Syddansk Universitet, Odense, og hedder Klinisk Biomekanik. Den er etableret efter beslutning af Nordisk Ministerråd som en fælles nordisk uddannelse. Der kan optages 65 kiropraktorstuderende årligt, heraf er ca. halvdelen danskere.På Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) udføres sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik på højt internationalt niveau i tæt samarbejde med Syddansk Universitet og Rygcenter Syddanmark. Dansk kiropraktisk forskning er internationalt førende. 15 kiropraktorer har en ph.d. grad, og ca. 10 kiropraktorer er ved at færdiggøre en ph.d. Ved Syddansk Universitet er tre kiropraktorer ansat som professorer. Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) er kiropraktorernes faglige selskab, der arbejder for fremme af kiropraktisk uddannelse, udvikling og videnskab.

Efteruddannelse
Kiropraktorerne holder sig løbende orienteret om den nyeste viden inden for problemer i bevægeapparatet gennem deltagelse i kurser og konferencer nationalt som internationalt.