Servicedeklaration 2016-10-17T09:07:16+00:00

VORES SERVICEDEKLARATION

Denne servicedeklaration beskriver de mål for service som de ansatte på klinikken stræber efter at opfylde. Naturligvis kan der være situationer, hvor disse mål ikke kan opfyldes, men vi ønsker at du som patient skal vide, at vi gør vores bedste for at du skal få et optimalt udbytte af din behandling og i øvrigt en god oplevelse ved dit besøg på klinikken.

Før ankomsten

Vi tilstræber at du så nemt som muligt skal være i stand til at finde os – både telefonisk, på internettet samt personligt. Vi vil i det omfang det skulle være nødvendigt kunne informere dig om mulighederne for at komme hertil med bil, tog eller bus. Du kan få mere detaljeret information om klinikken via vores hjemmeside. Møde dig i telefonen med venlighed og at hjælpe dig med information eller tidsbestilling på en positiv og imødekommende måde.

I venteværelset

Vi tilstræber at du ved at møde venlige og engagerede medarbejdere får en modtagelse, der gør, at du føler dig velkommen. Holde ventetiden på et minimum, og at du, hvis der alligevel skulle opstå ventetid, bliver orienteret om varighed. Din ventetid kan forløbe så behageligt som muligt. Det søger vi at opnå ved at have et rart venteværelse med gode stole, kaffe, te og vand og med adgang til varieret læsestof samt sørge for gode forhold til omklædning.

Hos kiropraktoren

Vi tilstræber os at holde os ajour med den seneste viden indenfor undersøgelse og behandling af problemer i bevægeapparatet. Give dig en undersøgelse der søger i dybden med hensyn til dit problem; som forsøger at afdække årsagssammenhænge, så vi kan rådgive om forebyggelse. Give dig en undersøgelse, der betragter bevægeapparatet som et samlet hele og derfor medinddrager hele kroppen. Give dig en behandling, der på baggrund af undersøgelsen i så vidt omfang som muligt forsøger at genskabe bevægeapparatets fulde bevægelighed og elasticitet. Give dig en så grundig undersøgelse, behandling og rådgivning, at vi kan forebygge tilbagefald. Kontakten med dig skal være præget af respekt, værdighed og saglighed, men også af indlevelse og en medmenneskelig og personlig kontaktform. Du skal have tid og rum til at fortælle din sygehistorie, og vi forsøger at sikre os, at du har fået og forstået relevant information. Slutresultatet skal være, at du føler dig velinformeret og afklaret. Klinikken råder over røntgenanlæg, så vi i påkrævede tilfælde kan foretage umiddelbar røntgenundersøgelse.

Akutberedskab

Vi prøver i videst muligt omfang at tilgodese behovet for hurtigt tilsyn såfremt tilstanden er akut og voldsomt generende. Såfremt du som patient ikke stiller særlige krav til tidspunktet, kan det oftest lade sig gøre indenfor et døgn, men der kan dog i særligt travle perioder komme til at gå op mod 2 døgn. Åbningstider: Se forsiden. Der er telefontid i hele åbningstiden. Adgangsforhold: Klinikken er beliggende i en villa. Adgangen til modtagelsen er ad trappe med gelænder. Er du dårligt gående kan personalet hjælpe dig og du kan benytte trappen i siden af huset med 3 trin. Her kan også en kørestol relativt nemt kan trækkes op ad.