Akupunktur 2016-10-17T13:22:50+00:00

AKUPUNKTUR

Vores massør og akupunktør behersker tre forskellige akupunkturformer, som kan benyttes både som selvstændig behandlingsform og som supplement til den kiropraktiske behandling. Kombinationen af specifik ledfrigørende behandling og akupunktur har vist sig at være yderst effektiv ved forskellige smertetilstande i eller stammende fra muskler og led. Akupunktur er blevet mere og mere anerkendt inden for det etablerede behandlingssystem, og der er tiltagende forskningsmæssigt belæg for effekt ved flere smertetilstande. I dag er akupunktur en forholdsvis accepteret behandlingsmetode i vesten. Teknikken er ofte blevet tilpasset vestlig tankegang, og mange læger, kiropraktorer og andet sundhedspersonale har taget teknikken til sig og anvender metoden i dagligdagen.

Princippet i akupunkturbehandlingen er, at akupunktøren stikker tynde sterile éngangsnåle i bestemte punkter på meridianerne for at stimulere kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv – eller i det mindste komme til at fungere bedre. Hvis energien blokeres eller hæmmes i meridianerne, vil der opstå ubalance, som giver udslag i symptomer/sygdom.

Dry needling er egentlig ikke en akupunkturform, men en meget effektiv og relativt smertefri måde at behandle spændt og smertefuld muskulatur på. Nålen sættes direkte i muskelknuder (myoser), som herefter vil forsvinde allerede efter få sekunder. Dry needling som behandlingsform er opstået efter, man har forsøgt at behandle disse muskelknuder med blokader. Man opdagede, at nålene alene uden blokade var lige så effektive som nåle med blokade. I betragtning af at effekten er den samme, og man undgår alle bivirkningerne ved blokader, er dry needling et oplagt supplement i behandlingen af muskler og led.
”De tørre nåle” hentyder altså til at de er uden blokade.